Sunday , February 18 2018 / یکشنبه , بهمن ۲۹ ۱۳۹۶
خانه / صورتجلسات شورا (برگ 2)

صورتجلسات شورا

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آبادمورخ۹۴/۳/۱۹

IMG_0195

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۱۹/۰۳/۹۴ساعت۱۸روزسه شنبه با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید . موضوع جلسه :برنامه ریزی در خصوص سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهرمورخ۹۴/۳/۱۰

IMG_0195

چهارمین  جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۱۰/۰۳/۹۴ساعت۱۸روزیکشنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس شورای شهر ضمن تبریک ایام شعبانیه ونیمه شعبان و ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای شهر مورخ ۹۴/۲/۲۲

IMG_0197

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد سومین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۲۲/۰۲/۹۴ساعت۱۸روزسه شنبه با دعوت قبلی از اعضاء و شهردار محترم در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرو شهردار برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای ... بیشتر بخوانید »

جلسه رسمی شورای شهر مورخ۹۴/۲/۵تشکیل گردید

IMG_8213

  جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۰۵/۰۲/۹۴ساعت ۱۸روزشنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید وسپس آقای شرفخانی ریاست محترم شورا ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم ... بیشتر بخوانید »

جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۲۹/۱۰/۹۳برگزارگردید

12

سی چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۲۹/۱۰/۹۳ساعت ۱۷روزدوشنبه  با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید . جلسه در ابتدابا تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید وسپس آقای شرفخانی ریاست محترم شورای شهر ضمن خیر مقدم به اعضاء ... بیشتر بخوانید »

سی سومین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۹۳/۱۰/۱۳برگزارگردید.

IMG_8213

سی سومین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۱۳/۱۰/۹۳ساعت ۱۷روزشنبه          با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر بااکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید جلسه در ابتد با آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید وسپس آقای شرفخانی ریاست محترم شورای شهر  ضمن خیر مقدم به اعضاءاز عملکرد وپیگیری ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد

                                                                                                    صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۲۷/۹/۹۳ساعت ۹ روزپنج شنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر بااکثریت ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد

سی سومین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه ۱۵/۹/۹۳ساعت ۱۷ روزشنبه با دعوت قبلی از اعضاء وشهردارمحترم  در محل دفتر شورا بااکثریت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار برگزار گردید . جلسه در ابتد با آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید وسپس آقای شرفخانی ریاست محترم شورا ضمن گرامیداشت ۱۶آذر ... بیشتر بخوانید »