Sunday , February 18 2018 / یکشنبه , بهمن ۲۹ ۱۳۹۶
خانه / صورتجلسات شورا

صورتجلسات شورا

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۲۶/۱۰/۹۵راس ساعت ۱۷:۳۰روز یکشنبه با دعوت قبلی از اعضاء درمحل دفتر شورا برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس شورای شهر ضمن خیر مقدم به اعضای شورا ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد

photo_2016-11-08_11-51-25

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۲۶/۱۰/۹۵راس ساعت ۱۷:۳۰روز یکشنبه با دعوت قبلی از اعضاء درمحل دفتر شورا برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس شورای شهر ضمن خیر مقدم به اعضای شورا ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد مورخ۹۵/۱۰/۴

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۴/۱۰/۹۵راس ساعت ۱۳روز شنبه با دعوت قبلی از اعضاء درمحل دفتر شورا با حضور دکتر نیک پرست و شهردار صفی آباد برگزار گردید جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس ... بیشتر بخوانید »

جلسه رسمی شورای شهر مورخ ۹۵/۸/۱۷برگزار گردید

photo_2016-11-08_11-51-34

                                                     صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۱۷/۸/۹۵راس ساعت ۱۷:۳۰روز دوشنبه با دعوت قبلی از اعضاء درمحل دفتر شورا با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر  برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس شورای ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آبادمورخ۹۴/۷/۱۸

IMG_1144

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۱۸/۰۷/۹۴ساعت ۱۶:۳۰روزشنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس شورای شهر ضمن ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد مورخ ۹۴/۶/۱۲

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۱۲/۰۶/۹۴ساعت ۱۸روزپنج شنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس شورای شهر ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد دهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۳۱/۰۵/۹۴ساعت ۱۸روزشنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به مدت ۲ساعت برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس ... بیشتر بخوانید »

IMG_0760

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد نهمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۱۰/۰۵/۹۴ساعت ۱۹روزشنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به مدت ۲ساعت برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آبادمورخ۹۴/۴/۲۲

IMG_0197

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۲۲/۰۴/۹۴ساعت۲۱:۳۰روزدوشنبه با دعوت قبلی از اعضاء و شهردار  محترم در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس ... بیشتر بخوانید »

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آبادمورخ ۹۴/۴/۴

IMG_0195

صورتجلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر صفی آباد در مورخه۰۴/۰۴/۹۴ساعت۲۱روزپنجشنبه با دعوت قبلی از اعضاء در محل دفترشورای شهر با اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید . جلسه در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید وذکر صلوات بر پیامبر اعظم (ص) آغاز گردید سپس آقای شرفخانی رئیس شورای شهر ضمن تبریک ... بیشتر بخوانید »